Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekValencie. Apoštolská cesta Benedikta XVI. do Valencie pokračovala v neděli mší svatou, ale my se nejprve vrátíme k jejímu sobotnímu programu, který vyvrcholil noční vigílií ve Valencijském Městě umění a věd. Tak se jmenuje komplex moderních budov, zahrad a prostranství, kde se již v sobotu odpoledne začaly shromažďovat zástupy lidí, kterých se zde v sobotu nakonec sešlo nejméně půl milionu. To že se jedná o setkání rodin bylo zřejmé právě při pohledu na přítomné účastníky. Věková různost tak typická pro rodinu se v přímé úměře promítala do celku zde přítomných.

Program setkání, které bylo zahájeno už v 17 hodin se skládal z vyprávění a svědectví rodin vybraných z různých koutů světa: z Gabunu, Filipín, Litvy, Německa, Panamy a Australie. Vystoupili zde také představitelé různých center pro rodinu, biskupové z různých částí světa a také představitelé jiných křesťanských církví.

V 21 hodin pak přijel Benedikt XVI. a zahájil bohoslužbu slova, během níž vystoupili jak děti se svými rodiči, tak také prarodiče, mezi nimiž jistě stojí za to jmenovat nejpopulárnějšího italského herce Lino Banfi, který je italskými médii přezdíván „dědeček Itálie“ – podle role, kterou má v jednom z televizních seriálů. Tento italský komik ve svém sobotním večerním vystoupení plném vtipných narážek, označil papeže za „dědečka celého světa“, což se setkalo s velkými ovacemi publika i zjevným veselím Benedikta XVI., který se pak k tomuto přirovnání odvolal a potvrdil jej ve své vlastní promluvě. V té pak Sv.otec mimo jiné řekl:

„Rodina je instituce, která prostředkuje mezi jednotlivcem a společností, a nic ji nemůže zcela nahradit. Sama se zakládá především na hlubokém osobním vztahu manžela a manželky, založeném na citovém poutu a vzájemném porozumění. Proto se mu dostává hojné Boží pomoci ve svátosti manželství, v níž spočívá pravé povolání ke svatosti.

Spolu s předáváním víry a lásky Pánovy je jedním z největších úkolů rodiny formovat odpovědné a svobodné osoby. Proto mají rodiče vybavovat své děti svobodou, které jsou po určitou dobu ručiteli. Pokud děti vidí, že jejich rodiče a vůbec dospělí, kteří je obklopují, žijí svůj život s radostí a nadšením i navzdory těžkostem, narůstá v nich snadněji hluboká radost z života, která jim pomůže dobře překonat možné překážky a protivenství, které lidský život přináší. A navíc, není-li rodina uzavřena sama do sebe, děti se nepřestávají učit, že každá osoba je hodna lásky, a že existuje universální základní bratrství mezi všemi lidskými bytostmi.

Víra a křesťanská etika tedy nesměřují k udušení lásky, nýbrž ji naopak činí zdravější, silnější a skutečně svobodnou. Lidská láska proto musí být očištěna a musí uzrát, aby byla plně lidskou, a aby byla principem pravé a trvalé radosti.

Vyzývám proto vlády a zákonodárce, aby přemýšleli o evidentním dobru, které domácí krby v pokoji a harmonii zajišťují člověku, rodině, neuralgickém centru společnosti. ... Toto dobro představuje pro společnost značnou pomoc, které se nemůže zříci, a národům je záštitou a očištěním. Rodina, je navíc školou humanismu, aby bylo možno růst a stávat se opravdu člověkem.

Chtěl bych se nyní obrátit k prarodičům, kteří jsou v rodinách tak důležití. Oni mohou být – a často jsou – zárukou náklonnosti a něhy, které každá lidská bytost potřebuje dávat i dostávat. Poskytují těm nejmenším perspektivu času, jsou pamětí a bohatstvím rodin. Ať nejsou nikdy z žádného důvodu vylučováni z prostoru rodiny. Jsou pokladem, který nemůžeme novým generacím brát, zejména když podávají svědectví víry před blížící se smrtí.“


Celý text sobotní homilie je ZDE

Vigilie se končila těsně před půlnocí tradičním Valencijským ohňostrojem, ale Město umění a věd zůstalo živé prakticky po celou noc, protože desetisíce lidí sem přišlo s rozhodnutím zde přenocovat a vyčkat tak až do nedělní mše.

V neděli dopoledne program V.světového setkání rodin vyvrcholil mší svatou, která se začala půl desáté dopoledne a které se účastnilo kolem milionu lidí, včetně španělské královské rodiny. Proti původnímu plánu svou účast odmítl španělský premiér Zapatero, který však podle programu přijel navštívit Benedikta XVI. v sobotu večer spolu se svou rodinou na arcibiskupství.
Bezesporu impozantní byl zástup koncelebrantů, tvořený 50 kardinály, 450 biskupy a 3000 kněžími. Sbor, který spolu s orchestrem doprovázel liturgii zpěvem, tvořilo 250 manželských párů. Svatý otec v homilii také řekl:

„Žádný člověk si nedal sám svou existenci, ani si neosvojil sám od sebe elementární životní poznatky. Všichni jsme dostali od druhých život i zásadní pravdy o něm, a jsme povoláni dosáhnout dokonalosti ve vztahu a láskyplném společenství s druhými. Rodina, založená na nerozlučném manželství muže a ženy, vyjadřuje tuto synovskou a společenskou dimenzi vztahů, a je prostorem, kde se člověk může důstojně narodit, růst a celkově rozvíjet.

Něha, s níž nás naši rodiče přijali a doprovázeli na prvních krůčcích v tomto světě je jakoby znamením a svátostným prodloužením dobrotivé lásky Boha, od něhož pocházíme. Zkušenost, že jsme přijímáni a milováni Bohem a našimi rodiči, představuje pevný základ, který neustále usnadňuje růst a autentický vývoj člověka a který nám tolik pomáhá dozrávat na cestě k pravdě a lásce, stejně tak jako vycházet z nás samých, abychom vstoupili do společenství s druhými a s Bohem.

Křesťanská rodina – otec, matka a děti – je tedy povolána směřovat ke zmíněným cílům ne jako k něčemu, co je jí uloženo zvenčí, nýbrž jako dar milosti svátosti manželství, vlité manželům. Pokud zůstanou otevřeni k Duchu a žádají jeho pomoc, nepřestane jim udělovat lásku Boha Otce zjevenou a vtělenou v Kristu. Kéž přítomnost Ducha pomáhá manželům neztrácet z obzoru zdroj a dimenzi jejich lásky a jejich vzájemného darování, jakož i spolupracovat s ním, aby ji odráželi a vtělovali do všech dimenzí svého života. Kéž v nich Duch zároveň vzbudí touhu po definitivním setkání s Kristem v domě jeho Otce a našeho Otce. Toto je poselství naděje, které chci z Valencie poslat všem rodinám světa. Amen.”


Celý text nedělní homilie je ZDE

Na konci mše svaté pak následovala promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně, ve které poděkoval letošním organizátorům a sdělil místo konání příštího Světového setkání rodin:

„V tuto chvíli chci poděkovat všem, kteří napomohli klidnému průběhu tohoto setkání. Zvlášť chci ocenit práci, kterou nezištně a účinně odvedli početní dobrovolníci z mnoha zemí, a svou velkorysou spoluprací se podíleli na všech fázích setkání. S mimořádným díkem se obracím k početným zasvěceným osobám a jejich komunitám, zvláště klauzurním, které celé oslavy provázely vytrvalou modlitbou.

Nyní s radostí oznamují, že příští Světové setkání rodin se bude konat v roce 2009 v hlavním městě Mexika.“

Po mši sv. následovalo ještě setkání Benedikta XVI. s představiteli španělské parlamentní opozice. I když konání Světového setkání rodin ve Valencii bylo mnohými interpretováno nebo politicky využíváno jako domnělé tažení církve proti aktuální politice španělské vlády, pravdou zůstává fakt, že místo konání vybral Jan Pavel II. už v roce 2003, tedy ještě za vlády španělských lidovců premiéra Aznara. A kromě toho mají setkání s představiteli opozice při papežských návštěvách ve Španělsku i svou tradici. Proběhlo totiž i při poslední papežské návštěvě v roce 1997, kdy se Jan Pavel II. taktéž setkal s vůdcem španělské opozice, kterou však v té době reprezentoval právě nynější premiér Zapatero.

Během návštěvy Benedikta XVI. se neobjevily jinak některými kruhy předpovídané projevy antipatií, které měly směřovat proti jeho návštěvě ve Španělsku. Vše proběhlo naopak v duchu radostného, pokojného a všeobecného přijetí.

Půl hodiny po poledni se Benedikt XVI. spolu s králem Juanem Carlosem I. odebrali na 10 km vzdálené letiště po silnici, která byla zcela lemována zástupy lidí, kteří se chtěli se Svatým otcem ještě rozloučit. Král Juan Carlos vřele poděkoval papeži za to, že Španělsko se opět stalo místem konání tak důležité události, jakou bylo letošní světové setkání rodin. Svatý otec, který by průběhem své cesty viditelně potěšen, pak znovu poděkoval všem státním, církevním i regionálním autoritám a mimo jiné řekl:

„Věřím, že s pomocí Nejvyššího a s mateřskou ochranou Panny Marie bude toto setkání i nadále znít radostným zpěvem lásky, života a sdílené víry v rodinách, a pomáhat tak dnešnímu světu porozumět, že manželská smlouva, jejíž trvalý svazek vytvářejí muž a žena, je velkým dobrem celého lidstva. Děkuji za vaši přítomnost zde. Přišli jste z celého světa za nemalých obětí, které jsme museli přinést a nabídnout Pánu. Odnáším si vás v srdci. Mé pocity se spojují v mé modlitbě, aby vám Všemohoucí žehnal dnes i vždycky.“

Královský pár pak Svatého otce vyprovodil ke schůdkům do letadla, které kolem 15 hodiny přistálo na římském letišti Ciampino.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář